Dự án nổi bật

Đang mở bán

Quy mô 50 Hecta
P.Tân An, TP. Buôn Ma Thuột

Đang mở bán

Quy mô 19,5 Hecta
P.Tân An, TP. Buôn Ma Thuột

Đang mở bán

Quy mô 45,45 Hecta
P.Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột

Đang mở bán

Quy mô 1.000 Hecta 
Tp.Phan Thiết, Bình Thuận 

Đang mở bán

Quy mô 8.3 Hecta 
Tx.Chơn Thành, Bình Phước

Đang mở bán

Quy mô 7 Hecta 
p.Trà Bá, Tp.Pleiku

Bất động sản theo địa điểm

Đối tác nổi bật

Báo chí nói về BDS Thiên Tâm

So sánh các bảng liệt kê